» HOME
» Oddziały szpitalne
» Przychodnia specjalistyczna
» Zakład Radiologii
» Zakład Diagnostyki
» Zakład Patomorfologii
» Przetargi
» Ogłoszenia
» Publikacje
» Status prawny
» Nieudostepnione informacje publiczne

 

 

jak opóźnić okres?

Zakład Patomorfologii

 

 

 

 • Struktura organizacyjna

Pracownia badań histopatologicznych
Pracownia badań cytologicznych
Pracownia badań śródoperacyjnych
Prosektorium

• Zakres wykonywanych usług

Zakład Patomorfologii świadczy usługi w zakresie:
- badań histopatologicznych
- badań cytologicznych ( biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, płyny z jam ciała, popłuczyny oskrzelowe, szczotki bronchoskopowe, BAL, plwociny itd.
- badań śródoperacyjnych
- badań autopsyjnych

Specjalizacja: Patologia układu oddechowego

 

 

 

 

Copyright © 2017 Szpital Choroby Płuc Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone.