» HOME
» Oddziały szpitalne
» Przychodnia specjalistyczna
» Zakład Radiologii
» Zakład Diagnostyki
» Zakład Patomorfologii
» Przetargi
» Ogłoszenia
» Publikacje
» Status prawny
» Nieudostepnione informacje publiczne

 

 

Przetargi

 

 

 

 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRULICY I CHORÓB PŁUC

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na  usługę utylizacji odpadów
Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie  

Kryterium wyboru oferty:
cena   –   100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia   można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Zamówień Publicznych, lub ze strony Zamawiającego


Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.  Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1– 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U.06.164.1163 z późn. zm.), a także wymagania określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.


jak opoznic okres jak opóźnić okres?
Dowiesz się wszystkiego!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/cerazette.html


 

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 02.01.2008 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.01.2008 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Zespołu.
Okres  związania   ofertą:  30 dni od  ostatecznego terminu składania ofert.


ZOAG - 240/27/07                Rzeszów, dnia 18.12.2007 r. 
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRULICY I CHORÓB PŁUC

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych

dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie 

 

Kryterium wyboru oferty:

cena   –   100%

 

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia   można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Zamówień Publicznych, lub pobrać ze strony Zamawiającego


stediril tabletki stediril
Najskuteczniejsze na rynku!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/stediril-30.html


 

 

 

 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.  Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1– 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U.06.164.1163 z późn. zm.), a także wymagania określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Termin wykonania zamówienia: od  16.01.2008r. do 15.07.2008r.  

     Termin składania ofert upływa dnia 28.12.2007 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2007 r. o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Zespołu.

     Okres  związania   ofertą:  30 dni od  ostatecznego terminu składania ofert.

 


ZOAG - 240/26/07                                                           Rzeszów, dnia 06.12.2007 r.

 

 

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRULICY I CHORÓB PŁUC

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego     

Kryterium wyboru oferty:

Łączna cena brutto   - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia   można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Zamówień Publicznych, lub ze strony Zamawiającego
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.  Nie dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1– 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U.06.164.1163 z późn. zm.), a także wymagania określone w SIWZ. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.


plastry evra plastry antykoncepcyjne bez recepty
Sprawdź tę metodę
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/plastry-antykoncepcyjne-evra.html


 

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2007 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2007 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Zespołu.
Okres  związania   ofertą:  30 dni od  ostatecznego terminu składania ofert.

 

Copyright © 2017 Szpital Choroby Płuc Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone.