» HOME
» Oddziały szpitalne
» Przychodnia specjalistyczna
» Zakład Radiologii
» Zakład Diagnostyki
» Zakład Patomorfologii
» Przetargi
» Ogłoszenia
» Publikacje
» Status prawny
» Nieudostepnione informacje publiczne

 

 

Ogłoszenia

 

 

ZOAG - 240/28/07                                                    Rzeszów, dnia 07.01.2008r.

Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę utylizacji odpadów, o numerze sprawy ZOAG-240/28/07.ZOAG - 240/27/07                                                    Rzeszów, dnia 07.01.2008r. 

Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych , o numerze sprawy ZOAG-240/27/07.


tabletki antykoncepcyjne lek antykoncepcyjny bez recepty
Tabletki bez recepty!
http://tabletkiantykoncepcyjne.com.pl/tabletki-antykoncepcyjne.html


 

 

 

 ZOAG-240/25/07                                                    Rzeszów, dnia 28.12.2007r 

Dotyczy: postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych i części zamiennych do urządzeń laboratoryjnych o numerze sprawy ZOAG-240/25/07ZOAG-240/23/07               Rzeszów, dnia 21.12.2007r. 


 

 

 


Dotyczy: postępowania publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na rozbiórkę muru ogrodzeniowego o numerze sprawy ZOAG-240/23/07 

     Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo zamówień publicznych informuje, że w przedmiotowym postępowaniu    
zgodnie z kryterium: cena oferty – 100 %,  została wybrana oferta nr 2 wykonawcy 
ENERGOKON-PLUS”  Sp. z o.o.

 

 

Copyright © 2017 Szpital Choroby Płuc Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone.